Zašto se razboljevamo?

Nažalost, tamniju stranu života čini bolest koja sa sobom donosi patnju, nevolju,nesreću i sl. Naučnici će reći da se razboljevamo zato što ne pratimo i nismo u skladu sa osnovnim načelima zdravog života. To ima svoje mesto ali razboljevaju se i deca,bebe tj.ona starosna struktura koja još nema osnovne pojmove o životu a kamoli da sve to što ide u skladu sa zdravim načinom života i praktikuje.

Mnogi psiholozi i lekari definišu bolest na razne načine, kao odsustvo zdravlja u mentalnom, fizičkom i duhovnom smislu bilo da je pogodjen ceo organizam ili samo jedan njegov deo. Skoriju definiciju bolesti koju sam zapazila je da bolest nastaje u čovekovom umu i da je uvek rezultat nekog poremećenog odnosa. Takodje, u toj istoj definiciji je naznačenoo da bolesti ne treba da se bojimo već da je smatramo prijateljem. Bolest dolazi zato što želi nešto da nam poruči.Sve u svemu bolest je jedna široko rasprostranjena i kompleksna  pojava u našem životu koja nam kvari prijatan osećaj života. Kako je i zašto nastala bolest?

S duhovne tačke gledišta a to mi je zasad najrezonovaniji pristup uzročniku bolesti je da je ona posledica greha na ovoj planeti. Obolevaju i deca,bebe, kao što sam rekla, mladi, stari, nema granice. Greh je pravi uzročnik bolesti. Mi smo potomci Adama i Eve koji su prvi zgrešili i mi se radjamo grešni i stoga oboljevamo na razne načine u toku svog života. I sama sam u toku svog života bila veoma podložna bolesti na razne načine a i moji najbliži. Takodje, neki su u mojoj užoj porodici  već završili svoj životni vek usred posledica bolesti. Ona je neminovna pošast našeg života.

Medjutim, nije sve tako crno. Postoje i mnogobrojne metode kako se možemo odbraniti od bolesti. Preventiva je najbolja metoda. Imati mir sa sobom, sa Bogom i sa dr.ljudima je takodje jedan od preduslova mirnog uma i savesti ako podjemo od prethodno iskazane definicije da bolest nastaje u umu. Možda se čini da to i nije tako lako ali ipak, ostvarivo je.

Naš Gospod Isus Hristos je lečio ljude dok je živeo na ovoj zemlji. Stoga, u Božjoj je moći da nas leči. Prepustimo se Njemu i od Njega zatražimo pomoć kako da nam pomogne da praktikujemo zdravstvenu preventivu. U Bibliji piše: ..”jer sam ja Gospod ljekar tvoj.

Stoga budimo privrženi našem Tvorcu jer naš život je samo jedan…ali vredan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *