Večnost

Naslovila sam svoj sajt samojedanživot. I zaista jeste samo jedan. Na ovoj zemlji. Ne verujem u reinkarnaciju. Zapravo to i nije verovanje hrišćanina. Smatram da je i ovaj jedan život i te kako vredan, ako ga živimo kako bi trebalo.Ako ne trošimo uzalud svoje vreme, ako znamo da priznamo svoje greške, ako znamo da komuniciramo sa ljudima oko nas, ako smo otvoreni, iskreni. Ako ne žalimo za nečim što je prošlo i ako umemo da sebe prihvatimo takve kakvi jesmo. Ako volimo učenje, znanje. Ako volimo da pomažemo onima koji su na nižoj lestvici od nas, koji su slabiji, kojima treba ohrabrenje na životnom putu.Ako znamo da budemo zahvalni za ono što trenutno imamo, za ono što smo postigli. Ako znamo da prećutimo onda kada je to potrebno i da kažemo onda kada je potrebno.Ako volimo sebe najpre, ljude,Boga..  da, život je zaista tada vredan ali….može biti i večan…da, dobro ste čuli. 

Pre oko dve hiljade godina živeo je na zemlji čovek koji je praktikovao sve ovo i mnogo više od ovoga. Kada su ga mrzeli, bičevali, ismejali, nije im uzvraćao istom merom. Bio je miran jer je znao da ne znaju šta čine. Imao je saosećanje za ljude. Umro je mučeničkom smrću upravo zbog tih ljudi. Ali znao je da im oprosti….. Bio je on… Božji sin. Samo Božji sin može tako da voli, tako da prašta, tako da trpi. Pokazao je zaista primer božanstva. Naš Gospod Isus Hristos…..Da li verujete da je rođen, umro a zatim i vaskrsao a sve to ….da bismo mi imali večnost..Da, dobro ste čuli ….večni život ili večnost. U Bibliji su zapisane Njegove reči: ” Koji veruje mene i pokrsti se, spašće se.” i ” Koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožednjeti dovijeka; nego voda što ću mu ja dati biće u njemu izvor vode koja teče u život večni.”

Dovoljno je samo da verujemo a u skladu sa tim i naš život će se menjati. Postajaćemo sve sličniji Njemu. Da, jer naš život je samo jedan…ali vredan, ali  večan, zahvaljujući našem Gospodu Isusu Hristu.

<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *